FilmexFilmex

Filmex

Filmex er en kollektiv forvaltningsorganisation, der forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex’ opgave er at sikre, at vederlagene fordeles og udbetales til de kunstnere, der er berettigede til vederlag i henhold til de bagvedliggende regler, overenskomster og aftaler. Vederlagene fordeles i forhold til de rettigheder, den enkelte kunstner har, og den brug af rettighederne, der er sket.

Om foreningen

Filmex er en selvstændig forening med egen medlemskreds. Du kan læse Filmex’ vedtægter, gennemsigtighedsrapporten og diverse politikker under dokumenter.

Alle indtægter fordeles til rettighedshaverne efter fradrag af administrationsomkostninger og fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Fradragenes størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og fremgår af fordelingspolitikken.

Filmex’ bestyrelse består af følgende medlemmer:

Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespillerforbund, forperson
Mette Marckmann, Dansk Skuespillerforbund
Anette Støvelbæk, Dansk Skuespillerforbund
Thomas Sandberg, Dansk Musikerforbund
Sara Indrio, Dansk Artist Forbund

Filmex' arbejde foregår på et ikke erhvervsmæssigt grundlag.