FilmexFilmex

Personoplysninger og cookies

Personoplysninger

De oplysninger, som du giver Filmex i forbindelse med indsendelse af din kontrakt, bliver registreret i vores rettighedssystem. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og bruges til at give dig den bedste rådgivning og til at varetage dine interesser.

Vi videregiver kun oplysninger, når loven kræver det eller for at sikre dig den bedst mulige service i forbindelse med håndtering af dine rettigheder.


Når du uploader din kontrakt, giver du samtykke til, at vi kan registrere og behandle dine oplysninger. Du kan selvfølgelig altid få indsigt i samt opdatere de registrerede oplysninger ved at logge dig ind på mit.filmex.dk eller at kontakte os på filmex@filmex.dk

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 3. Ret til sletning
  Du har ret til at bede om, at vi sletter dine oplysninger, inden vores almindelige sletningstidspunkt indtræffer, og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
 4. Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har fået ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Kim Hansen eller på telefon 33 24 22 00.

Ønsker du at klage, kan du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
_____________

Cookies

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor at få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Flash cookies
Apple produkter
Android produkter