FilmexFilmex

Vederlagstyper

Filmex forvalter en række forskellige typer vederlag.

Kabel-tv

Kabel-spredningsvederlag er betaling i henhold til ophavsretsloven for viderespredning af radio og tv-produktioner via kabel- og antennenet. Vederlaget betales af tv- og radiomodtagerne og opkræves af Copydan. Vederlaget udgør ca. 12-13 millioner kroner årligt.
Beløbet fordeles til de skuespillere, sangere og dansere, hvis præstationer viderespredes via tv og radio, i forhold til rollestørrelse og spredningsgrad.

Privatkopiering

Privatkopieringsvederlag er betaling for privatkopiering af tv- og filmproduktioner i henhold til ophavsretsloven. Vederlaget betales via en afgift på blanke/tomme videobånd og opkræves af Copydan. Vederlaget udgør i alt ca. 6-7 millioner kroner årligt. Beløbet fordeles med 2/3 til de udøvende kunstnere, hvis præstationer kopieres privat, i forhold til rollestørrelse, udbredelse og kopieringsgrad. 1/3 fordeles af udøverorganisationerne til produktionsstøtte og lignende. Den individuelle andel fordeles af Filmex, og den sidste tredjedel fordeles af de respektive udøverorganisationer

AVU

De Audio-Visuelle Undervisningsvederlag er betaling for skolernes kopiering af tv-produktioner til undervisningsbrug. Vederlaget betales af skolerne og opkræves af Copydan. Vederlaget udgør godt 1 million kroner årligt. Beløbet fordeles til skuespillere, sangere og dansere, hvis præstationer kopieres til undervisningsbrug, i forhold til rollestørrelse og kopieringsgrad.

Tv-, film- og videoroyalty

Royalty er betaling for udnyttelse af tv, film, video og andre produktioner i henhold til overenskomst eller aftale. Vederlaget opkræves af Filmex og betales af de producenter og tv-stationer, der har retten til udnyttelse af de enkelte produktioner. Det samlede beløb svinger meget fra år til år, men udgør i øjeblikket ca. 8-10 millioner kroner årligt. Fordelingen foretages på hver enkelt produktion til de medvirkende i forhold til rollestørrelsen.

Registrerings- og fordelingsgrundlag

Filmex registrerer de enkelte rettighedshaveres præstationer på grundlag af indsendte kontrakter. Filmex får ikke automatisk at vide, hvilke udøvende kunstnere der har medvirket i produktionerne. Rettighedshaverne skal selv gøre opmærksom på deres præstationer over for Filmex. Filmex fordeler og udbetaler rettighedspenge en gang årligt i slutningen af september måned.

Filmex' arbejde foregår på et ikke erhvervsmæssigt grundlag.