FilmexFilmex

Vederlagstyper

Filmex forvalter en række forskellige typer vederlag på baggrund af ophavsretsloven, overenskomster med Dansk Skuespillerforbund og andre aftaler.

Du kan læse mere om reglerne bag Filmex' registrering og fordeling af de forskellige vederlag i Filmex' fordelingspolitik her:

Verdens-tv (tv og radio, samt digital brug af disse)

Dette kabel-spredningsvederlag er betaling i henhold til ophavsretsloven for viderespredning af radio og tv-produktioner via kabel- og antennenet, samt digital brug heraf. Vederlaget betales af tv- og radiomodtagerne og opkræves af Copydan VerdensTV.
Beløbet fordeles til de skuespillere, sangere og dansere, hvis præstationer viderespredes via tv og radio, i forhold til den enkeltes rettigheder og den brug af rettigheder der har fundet sted. Hvad angår digital brug, så gives der vederlag for såvel tilrådighed som for brug.

Kulturplus

Dette privatkopieringsvederlag er betaling for privatkopiering af tv- og filmproduktioner i henhold til ophavsretsloven. Vederlaget betales via en afgift på blanke/tomme lagringsmedier og opkræves af Copydan KulturPlus. Beløbet fordeles med 2/3 til de udøvende kunstnere, hvis præstationer kopieres privat, i forhold til rollestørrelse, udbredelse og kopieringsgrad. 1/3 fordeles af udøverorganisationerne til produktionsstøtte og lignende. Den individuelle andel fordeles af Filmex, og den sidste tredjedel fordeles af de respektive udøverorganisationer

AVU

De Audio-Visuelle Undervisningsvederlag er betaling for skolernes kopiering af tv-produktioner til undervisningsbrug. Vederlaget betales af skolerne og opkræves af Copydan AVU-medier. Beløbet fordeles til skuespillere, sangere og dansere, hvis præstationer kopieres til undervisningsbrug, i forhold til rollestørrelse og kopieringsgrad.

Royalty af salg til fx udland, dvd og streaming

Royalty er betaling for salg af tv-serier og film til tredjepart i henhold til overenskomst eller aftale. Vederlaget opkræves af Filmex og betales af de producenter og tv-stationer, der har retten til udnyttelse af de enkelte produktioner. Det samlede beløb svinger meget fra år til år. Fordelingen foretages på hver enkelt produktion til de medvirkende i forhold til rollestørrelsen.

DR Arkiv

Denne aftale dækker disse puljer: Brug af klip i DR's egne programmer; genudsendelser på de specialiserede kanaler (Ramasjang og DR2); genudsendelser på radio; visning af ny drama på dr.tv; samt visning af drama ældre end 10 år på dr.tv. Vederlagene betales af DR og opkræves af Copydan Arkiv. Fordelingen foretages på hver enkelt produktion til de medvirkende i forhold til rollestørrelsen.