FilmexLogo-positiveFilmexLogo-negative

Generalforsamling i Filmex

Indkaldelse til Filmex ordinære generalforsamling tirsdag 28. maj 2019 Kl. 13.00. Tagensvej 85, 2200 København N.

Jf vedtægterne §8.6: Medlemmer af Filmex’ medlemsorganisationers bestyrelser/hovedbestyrelser har møderet på Filmex’ generalforsamling. Hver medlemsorganisation afgiver én stemme.

Medlemmer, der ønsker at deltage i Filmex’ generalforsamling skal tilmelde sig generalforsamlingen ved fremsendelse af mail til Filmex’ hovedmail filmex@skuespillerforbundet.dk.

Tilmeldingen skal være modtaget senest 1 uge (dvs. senest 21. maj 2019) inden den ordinære generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning og beretning om udøvelsen af tilsynet med Filmex
 3. Godkendelse af regnskab for 2018
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport for 2018 jf. § 6, stk 5, nr 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
 5. Godkendelse af redegørelse for individuelle erklæringer om interessekonflikter, jf. §§ 9, stk. 3, § 8, stk. 3 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
 6. Godkendelse af politikker, jf. § 6, stk 5, nr 1 - 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:
  • a) den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere,
  • b) den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler,
  • c) den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  • d) anvendelse af ufordelbare midler,
  • e) den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  • f) risikostyringspolitik,
  • g) godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom,
  • h) godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre enheder eller aktier eller rettigheder i andre enheder,
  • i) godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån.
 7. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisorer jf. § 6, stk 5, nr 10, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret: Det indstilles at revisionsfirmaet Beierholm genvælges som revisorer.
 10. Eventuelt